Home » துயர் பகிர்கின்றோம்
நீத்தார் நினைவஞ்சலி

துயர் பகிர்கின்றோம்

புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியில் பலவருடங்களாக பணியாற்றி பல மாணவர்களை பல்வேறு துறைக்களுக்கும் குறிப்பாக யாழ் மறைமாவட்டத்தின் பல குருக்களை மறைவழியில் பயிற்று வித்து உருவாக்கிய ஆசிரியதுவத்தின் சிறந்த ஆளுமையான திருமதி மல்லிகா ஜோண் அரியதாஸ் – மல்லிகா ஆசிரிய. இன்று இறைவனடி சேர்ந்துள்ளார். அன்னாரின் பணிவாழ்வுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி இதயத்தால் அஞ்சலித்து அவரின் ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காக மன்றாடுவோம்

About the author

Frank

Add Comment

Click here to post a comment

Topics