Home » இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியக புனித சிசிலியா திருவிழா
மறைமாவட்டச் செய்திகள் யாழ்ப்பாணம்

இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியக புனித சிசிலியா திருவிழா

இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியக பாடகர் புனிதை புனித சிசிலியா திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை #திருப்பலியில் கொண்டாடப்பட்டது

About the author

Frank

Add Comment

Click here to post a comment

Topics